Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Jozef Gregor Tajovský

Začiatok (dátum, čas): 1. 10. 2019, 8:30
Koniec (dátum, čas): 31. 10. 2019, 21:00
Miesto: vestibul pred Univerzálnou študovňou UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: výstava, podujatia, Univerzitná knižnica UMB
Jozef Gregor Tajovský

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 145. výročia narodenia slovenského prozaika, dramatika, básnika, redaktora, učiteľa.

Kontaktná osoba: Mgr. Romana Kubušová - 048/446 5208


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici