Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ján Števček

Začiatok (dátum, čas): 1. 9. 2019, 8:30
Koniec (dátum, čas): 30. 9. 2019, 16:00
Miesto: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: výstava, podujatia, Univerzitná knižnica UMB
Ján Števček

Výstava dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB k 90. výročiu slovenského literárneho vedca, teoretika, historika, prekladateľa a pedagóga.

Kontaktná osoba: Oľga Petránová - 048/446 5208


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici