Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


INTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

Začiatok (dátum, čas): 1. 4. 2016, 9:00
Koniec (dátum, čas): 30. 9. 2016, 20:00
Miesto: Pedagogická študovňa UK UMB, Študentský domov 5, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra výtvarnej kultúry PF UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: podujatia, Univerzitná knižnica UMB
INTERMEDIÁLNE PRESAHY - výstava

Výstava študentských prác, ktoré vznikli pod vedením Mgr. art. Emílie Rigovej, ArtD.

Kontaktná osoba: Mgr. Darina Pazúriková - 048/446 4252


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici