Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ekonómia 2016

Začiatok (dátum, čas): 3. 11. 2016, 9:30
Koniec (dátum, čas): 3. 11. 2016, 16:30
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica

Výstava zahraničnej ekonomickej odbornej literatúry spojená s predajom.

EKONÓMIA 2016 – výstava zahraničnej odbornej literatúry

Miesto konania: vestibul Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 10

Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.

Výstava zahraničnej ekonomickej odbornej literatúry spojená s predajom.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici