Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Deň otvorených dverí aj v Univerzitnej knižnici UMB

Začiatok (dátum, čas): 13. 2. 2019, 9:30
Koniec (dátum, čas): 13. 2. 2019, 14:00
Miesto: Referát absenčných výpožičiek a študovne UK UMB
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: UMB a Univerzitná knižnica UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: podujatia, Univerzitná knižnica UMB
Deň otvorených dverí aj v Univerzitnej knižnici UMB

Prezentácia služieb Univerzitnej knižnice UMB.

Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková - 048/446 5212


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici