Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Božena Slančíková - Timrava

Začiatok (dátum, čas): 2. 10. 2017, 8:30
Koniec (dátum, čas): 31. 10. 2017, 21:00
Miesto: Univerzálna študovňa, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: výstava, podujatia, Univerzitná knižnica
Božena Slančíková - Timrava

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 150. výročia narodenia slovenskej prozaičky a dramatičky.

Kontaktná osoba: Oľga Krnáčová - 048/446 5208


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici