Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Božena Plocháňová

Začiatok (dátum, čas): 22. 1. 2019, 15:24
Koniec (dátum, čas): 29. 1. 2019, 15:24
Miesto: Referát absenčných výpožičiek, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: výstava, fotogaléria, Univerzitná knižnica UMB
Božena Plocháňová

Výstava venovaná akademickej maliarke, ilustrátorke a karikaturistke Božene Plocháňovej.

Kontaktná osoba: Renáta Putnoková - 048/446 5211


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici