Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


BOOK-BUCH-LIBRO

Začiatok (dátum, čas): 13. 3. 2017, 9:00
Koniec (dátum, čas): 10. 4. 2017, 16:00
Miesto: Referát absenčných výpožičiek, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: podujatia, Univerzitná knižnica UMB
BOOK-BUCH-LIBRO

Výstava dokumentujúca rozmanitosť jazykových učebníc a dokumentov vo fonde Univerzitnej knižnice UMB.

Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková - 048/446 5212


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici