Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


100 rokov diplomacie v dokumentoch - výstava

Začiatok (dátum, čas): 11. 2. 2019, 9:00
Koniec (dátum, čas): 29. 11. 2019, 18:00
Miesto: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB
Mesto: Banská Bystrica
WWW: https://www.library.umb.sk/podujatia/fotogaleria-2019/
Kľúčové slová: výstava, podujatia, Univerzitná knižnica UMB
100 rokov diplomacie v dokumentoch - výstava

Výstava publikácií z fondu Univerzitnej knižnice UMB.

Kontaktná osoba: Mgr. Erika Sanitrová - 048/446 1238


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici