Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UMB cykloakcia do Očovej

Začiatok (dátum, čas): 18. 9. 2015, 9:00
Koniec (dátum, čas): 18. 9. 2015, 23:59
Miesto: Očová
Usporiadateľ: Rektorát
Hostiteľ: Katedra telesnej výchovy a športu a Katedra translatológie Filozofickej fakulty UMB
Mesto: Očová
Kategória: Iné
Zameranie: filozofické a humanitné
Kľúčové slová: cykloakcia, Očová

UMB cykloakcia do Očovej pod záštitou rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

Kontaktná osoba: Ivan Čillík - Katedra telesnej výchovy a športu - Filozofická fakulta UMB - 048/446 75 26

UMB cykloakcia do Očovej

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici