Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ukáž, čo vieš !

Začiatok (dátum, čas): 7. 4. 2016, 8:00
Koniec (dátum, čas): 8. 4. 2016, 15:00
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied

Konferencia Chain Reaction

V apríli opäť organizujeme národnú konferenciu Ukáž, čo vieš! Hlavným cieľom konferencie je prezentovanie výsledkov bádateľských projektov žiakov, ktoré v tomto školskom roku robili pod vedením svojich učiteľov prírodovedných predmetov v rámci projektu Chain Reaction. Ide o prehliadku úspechov, ktoré pri riešení projektov dosiahli, vzájomné zdieľanie poznatkov, ktoré získali, a demonštráciu zručností, ktoré si osvojili.

Do projektu Chain Reaction sa tento rok na Slovensku zapojilo ďalších päť škôl a na konferencii v Starej Lesnej sa predstaví 11 tímov z gymnázií v Prešove, Banskej Bystrice, Veľkého Krtíša, Revúcej a Podbrezovej. Ich prezentácie určite nebudú chudobné na zaujímavosti. Študenti budú napr. prezentovať svoje experimenty s ovocím a zeleninou, či dážďovkami ako zdrojmi elektrickej energie, prinesú poznatky o pestovaní rastlín za podmienok, ktoré by mohli vzniknúť na Marse, aj o umelej výrobe kyslíka bez pomoci rastlín pri ceste a pobyte vo vesmíre.

Konferenciu organizuje Katedra fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici