Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Týždeň vedy a techniky

Začiatok (dátum, čas): 7. 11. 2016, 0:00
Koniec (dátum, čas): 14. 11. 2016, 0:00

Informácie o jednotlivých podujatiach v rámci Dní vedy a otvorených dverí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici