Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Týždeň vedy a techniky na UMB

Začiatok (dátum, čas): 4. 11. 2019, 0:00
Koniec (dátum, čas): 15. 11. 2019, 0:00
Miesto: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Usporiadateľ: Iné
Mesto: Banská Bystrica

Prehľad podujatí a udalostí počas Týždňa vedy a techniky


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici