Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Týždeň otvorených prednášok UMB

Začiatok (dátum, čas): 1. 3. 2021, 8:00
Koniec (dátum, čas): 5. 3. 2021, 20:00
Miesto: online
Usporiadateľ: Rektorát
WWW: umb.sk

staňte sa na týždeň vysokoškolákmi

Pripravili sme pre Vás možnosť nahliadnuť na výučbu na našej univerzite.

Počas prvého marcového týždňa budete mať možnosť pripojiť sa na prednášky a vidieť, ako prebieha výučba na našej univerzite - ONLINE. V ponuke budete mať prednášky z jednotlivých fakúlt tak, ako sú v rozvrhu našich študentov. Ku každej prednáške zverejníme prístup na prihlásenie na webe UMB.

Sledujte našu www.umb.sk a tiež sociálne siete a staňte sa na týždeň vysokoškolákmi.

Rozvrh na pondelok 1. 3. 2021

FPV UMB

 • Názov prednášky: Lineárna algebra so spestrením matematickými prezentáciami s hudbou            

Dátum: 1.3.2021

Presný čas (od – do): 8:15

Vyučujúci: prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.      

Link na pripojenie sa: vyučujúci pridá záujemcov po zaslaní e-mailu na jeho adresu miroslav.haviar@umb.sk

 

FPV UMB

 • Názov prednášky: Regionálna geografia SR – Faktory súčasného rozmiestnenia obyvateľstva

Dátum: 1.3.2021

Presný čas (od – do):  9:50

Vyučujúci: Mgr. Richard Pouš, PhD.

Link na pripojenie sa: https://bit.ly/2NVEwHg

 

PF UMB

 • Názov prednášky: Metódy sociálnej práce 2 - Tanečno-pohybová terapia

Dátum: 1.3.2021

Presný čas (od – do): 10.40-12.05

Vyučujúca: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/3kydX7r

 

EF UMB

 • Názov prednášky: Pracovné právo

Dátum: 1.3.2021

Presný čas (od – do): 10:40 -12:00

Prednášajúci: Knapková

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/3dHSEyz

 

FPV UMB

 • Názov prednášky: Regionálna geofrafia Afriky – Povrch Afriky

Dátum: 1.3.2021

Presný čas (od – do): 10:40        

Vyučujúci: Mgr. Richard Pouš, PhD.

Link na pripojenie sa:  http://bit.ly/2NVEwHg

 

PrF UMB

 • Názov prednášky: Dejiny diplomacie

Dátum: 1.3.2021

Presný čas (od – do):  11:20 – 12:00

Vyučujúci.  Dr. Holubová

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/2NDrazC

 

PF UMB

 • Názov prednášky: Hebrejská Biblia: Pozadie a literárny úvod (prednáška: pozadie starovekého blízkeho východu a kniha Exodus - zákon)

Dátum: 1.3.2021

Presný čas (od – do): 12:15 - 13:40

Vyučujúci: Todd Patterson, M. Div. PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/3klYjvs (MS Teams)

 

FPVaMV

 • Názov prednášky: 3. cudzí jazyk IV. – francúzsky

Dátum: 1.3.2021

Presný čas (od – do): 12:12 - 13:35

Vyučujúci: PaedDr. Mária Rošteková, PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/3knnHkP

 

PrF UMB

 • Názov prednášky: Správne právo procesné

Dátum: 1.3.2021

Presný čas (od – do): 13.00 - 14.20

Vyučujúci: VDr. Barancová

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/3pVgnOr

 

FPV UMB

 • Názov prednášky: Praktické cvičenia vo vyučovaní biológie 1

Dátum: 1. 3. 2021          

Presný čas (od-do): 13:50                        

Vyučujúci:  Mgr. Romana Schubertová, PhD.     

Link na pripojenie sa: vyučujúca pridá záujemcov po zaslaní e-mailu na jeho adresu romana.schubertova@umb.sk

 

EF UMB

 • Názov prednášky:  Ekologicky a vidiecky CR(seminár)

Dátum: 1.3.2021

Presný čas (od – do): 13:50 – 15:10

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/3kkH3qy

 

FPVaMV

 • Názov prednášky: Medzinárodné vzťahy II.

Dátum: 1.3.2021

Presný čas (od – do): 15:25 -16:45

Vyučujúci: doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/3ktT7px

Rozvrh na pondelok 1. 3. 2021

Rozvrh na pondelok 1. 3. 2021 (3602 KB)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici