Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Stretnutie s Ľubomírom Feldekom

Začiatok (dátum, čas): 28. 5. 2018, 17:00
Koniec (dátum, čas): 28. 5. 2018, 19:00
Miesto: Spoločenská sála, Lazovná 9
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Mesto: Banská Bystrica

– básnikom, prozaikom, dramatikom a prekladateľom


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici