Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Strelkyňa okamihu

Začiatok (dátum, čas): 5. 6. 2017, 17:00
Koniec (dátum, čas): 5. 6. 2017, 19:00
Miesto: Cikkerova sieň historickej radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici
Usporiadateľ: Rektorát
Mesto: Banská Bystrica

Danka Barteková, olympionička, diplomatka a absolventka UMB

Pozvánka na podujatie Strelkyňa okamihu z cyklu Univerzita mestu – mesto univerzite s hosťom Dankou Bartekovou

Strelkyňa okamihu

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici