Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Srdce na dlani

Začiatok (dátum, čas): 7. 12. 2015, 17:00
Koniec (dátum, čas): 7. 12. 2015, 20:00

Uplynul ďalší rok a Centrum dobrovoľníctva chce opäť oceniť úžasných ľudí, ktorí pracujú ako dobrovoľníci na množstve skvelých projektov.

Udeľovanie ocenení pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky Srdce na dlani 2015 sa tohto roku uskutoční 7. decembra. Je teda najvyšší čas zasielať vaše nominácie, aby komisia stihla vybrať kandidátov a my pre nich aj pre vás všetko pripraviť. Tešíme sa na vaše nominácie.

Viac informácií získate tu.

Srdce na dlani

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici