Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy

Začiatok (dátum, čas): 6. 9. 2019, 8:00
Koniec (dátum, čas): 7. 9. 2019, 15:00
Usporiadateľ: Iné

konferencia

Odborníci v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, v komunitách, kde sú Slováci uznávanou národnostnou menšinou už dlhší čas, pociťujú nevyhnutnosť zorganizovať konferenciu k problematike slovenského národnostného školstva. Z týchto dôvodov Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Metodické pedagogické centrum Slovákov v Maďarsku, v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, sa rozhodli zorganizovať medzinárodnú konferenciu Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy.

Konferencia sa uskutoční v dňoch od 6. do 7. septembra 2019 Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Slávnostné otvorenie bude od 9.00 do 9.45 hod. Svoje príspevky tu predstavia odborníci z oblasti školstva z Poľska, Rumunska, zo Srbska, z Chorvátska, Maďarska, Anglicka, Ukrajiny, Česka, Írska a iných krajín sveta, ako aj odborníci zo Slovenska. Odznejú tu príspevky ako sú národnostná identita v systéme slovenského školstva, purilingválne prístupy vo vyučovaní materinského jazyka, stav slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom slovenským, združovanie vzdelávacích centier v Anglicku, slovenčina na vysokých školách v Srbsku, stav a perspektívy vyučovania slovenského jazyka v Zakarpatskusúčasný stav učebníc pre slovenské školy v Rumunsku a mnohé iné.

Záštitu nad konferenciou prevzal Ľubomír Petrák, predseda Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Národnej rady Slovenskej republiky.

Okrem organizátorov konferenciu finančne podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku.

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici