Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Slávnostné otvorenie AR 2019/2020

Začiatok (dátum, čas): 17. 9. 2019, 10:00
Koniec (dátum, čas): 17. 9. 2019, 11:30
Miesto: Aula Beliana, Tajovského 40, Banská Bystrica
Usporiadateľ: Rektorát
Zameranie: iné
WWW: umb.sk

spojené so slávnostným otvorením Konfuciovho inštitútu na UMB

Slávnostné otvorenie AR 2019/2020

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici