Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022

Začiatok (dátum, čas): 21. 9. 2021, 10:00
Koniec (dátum, čas): 21. 9. 2021, 11:00
Usporiadateľ: Rektorát
Kategória: Iné
WWW: url.umb.sk/otvoreniear

príhovor rektora UMB

Otvorme akademický rok 2021/2022 opäť spolu

 

Dňa 21. 9. 2021 o 10.00 h

sa Vám  prihovorí rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

 

ONLINE

https://url.umb.sk/otvoreniear

 

 

 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici