Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Slávnostná inaugurácia rektora UMB a otvorenie akademického roka 2018/2019

Začiatok (dátum, čas): 25. 9. 2018, 10:00
Koniec (dátum, čas): 25. 9. 2018, 13:00
Miesto: aula Beliana, Tajovského ulica 40
Usporiadateľ: Iné
Mesto: Banská Bystrica

Pozvánka


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici