Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Skúsenosť inakosti – osobná a politická identita v kultúre, literatúre, preklade a humanitných vedách

Začiatok (dátum, čas): 13. 9. 2018, 8:00
Koniec (dátum, čas): 13. 9. 2018, 17:00
Miesto: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Mesto: Banská Bystrica

Medzinárodná konferencia

Vážené kolegyne, kolegovia, odborná verejnosť, v prílohe si Vám dovoľujeme poslať pozvánku a prihlášku na plánovanú medzinárodnú konferenciu "Skúsenosť inakosti  osobná a politická identita v kultúre, literatúre, preklade a humanitných vedách", ktorá sa uskutoční vo štvrtok 13. 9. 2018 na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizačný výbor:

Mgr. Eva Höhn, PhD
Katedra Európskych kultúrnych štúdií
Univerzita Mateja Bela
Filozofická fakulta
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel.: 0421 048 446 5123

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici