Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Rekordéri UMB v počte výmykov 2016

Začiatok (dátum, čas): 25. 10. 2016, 18:30
Koniec (dátum, čas): 25. 10. 2016, 20:30
Usporiadateľ: Filozofická fakulta

Súťaž na FF UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici