Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prednáška poprednej osobnosti európskej ekonómie prof. Rolanda Vaubela

Začiatok (dátum, čas): 4. 10. 2016, 12:15
Koniec (dátum, čas): 6. 10. 2016, 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta

Prednáška profesora ekonómie z Univerzity v Mannheime.

Pozvánka na prednášku prof. Rolanda Vaubela na pôde Ekonomickej fakulty UMB. Viac informácií v prílohe.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici