Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prednáška Poľská archeológia stredoveku

Začiatok (dátum, čas): 25. 10. 2017, 15:10
Koniec (dátum, čas): 25. 10. 2017, 17:00
Miesto: Budova Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, 1.poschodie, miestnosť F134.
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Kategória: Zahraničný prednášajúci

Pozývame Vás na hosťovskú prednášku Poľská archeológia stredoveku (nové výskumy a poznatky).

Prednášať bude dr. Magdalena Przysiȩżna-Pizarska z Opolskej univerzity, Opole, Poľsko.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici