Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Kalendár udalostí - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Povstaňte, súd prichádza!

Začiatok (dátum, čas): 18. 2. 2021, 17:00
Koniec (dátum, čas): 30. 4. 2021, 18:00
Usporiadateľ: Právnická fakulta

online séria odborných prednášok a diskusií

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravila sériu odborných prednášok a diskusií adresovanú študentom vysokých škôl, žiakom stredných škôl, odbornej, ako aj laickej verejnosti. Online priestor ponúka vzácne možnosti stretnutí, ktoré by boli ťažko realizovateľné za iných okolností, preto by sme Vás radi oslovili so srdečným pozvaním na účasť na našich podujatiach. Veríme, že tak ako pre už stabilné auditórium, aj pre Vás môžu byť uvedené prednáškové či diskusné cykly prínosom.

Povstaňte, súd prichádza! je séria súdnych procesov, ktoré otriasli dejinami Československa naprieč 20. storočím. Jednotlivé prípady nám približuje JUDr. Alexandra Letková, PhD., odborná asistentka na Katedre dejín štátu a práva, na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vysielanie procesov prebieha každý štvrtok o 17:00 hod. prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Pripojiť sa môžete prostredníctvom odkazu https://url.umb.sk/povstanie


Čaká nás rozprava o nasledovných súdnych procesoch:

Viac informácií nájdete na: https://www.prf.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/povstante-sud-prichadza.html

Kriminálne prípady, ktoré pobúrili svet je séria kriminálnych prípadov zo sveta. Ide o známe prípady, ktoré sa udiali v XX. a XXI. storočí a vzbudili pozornosť odbornej i laickej verejnosti Jednotlivými prípadmi každú stredu o 17:00 hod. prevádza bývalý generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko – expertíznych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., ktorý je v súčasnosti členom Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Vysielanie kriminálnych prípadov prebieha každú stredu v čase od 17:00 hod. do 18:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS Teams. V každom diele sa okrem charakteristiky prípadu pokúsime tiež nahliadnuť do motivácie páchateľov, priebehu trestného konania a trestu. V závere je vymedzený priestor na diskusiu resp. vyslovenie názorov online účastníkov stretnutí. Pripojiť sa môžete prostredníctvom odkazu: https://url.umb.sk/kriminalnepripady

Viac informácií nájdete na: https://www.prf.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/kriminalne-pripady-ktore-poburili-svet.html

Právne piatky online/ Alumni talk online je séria odborných prednášok a neformálnych diskusií so zaujímavými hosťami alebo úspešnými absolventmi PrF UMB. Už tento piatok 19. 2. 2021 o 10:00 hod nás čaká diskusia s úspešným absolventom PrF UMB – súčasným prezidentom Policajného zboru Slovenskej republiky – JUDr. Ing. Petrom Kovaříkom.

Nasledujú prednášky a diskusie :

V mesiaci apríl naše pozvanie prijal Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. – generálny prokurátor SR, JUDr. Daniel Lipšic LL.M. – špeciálny prokurátor či Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá bude 30. 4. 2021 hovoriť o význame a dôležitosti vzdelania pre mladého človeka.

Pripojiť sa môžete každý piatok o 10:00 hod. prostredníctvom odkazu: https://url.umb.sk/pravnepiatky

/ https://www.prf.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/alumni-talk-online-plk-judr-ing-peter-kovarik.html

Detailnejšie informácie o prednáškach nájdete na stránke www.prf.umb.sk či našich sociálnych sieťach facebook www.facebook.com/prfumb a instagram www.instagram.com/prfumb_official

Tešíme sa na Vašu účasť.