Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 7

Začiatok (dátum, čas): 11. 3. 2019, 15:30
Koniec (dátum, čas): 22. 3. 2019, 18:00
Usporiadateľ: Právnická fakulta

Ďalšie pokračovanie obľúbeného intenzívneho kurzu amerického práva

Téma kurzu: Obchodná stránka tvorivosti a inovácie: Úvod do duševného vlastníctva

Kurz bude viesť profesorka Judith Shellingová.

Prihlásiť sa môžte na referáte pre medzinárodné vzťahy  ̶̶  mailom na jana.hubacekova@umb.sk najneskôr do 4. marca 2019.

Podrobné informácie


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici