Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Právnická fakulta

Uskutočnené udalosti

Október  2017

25OktóberBeseda s názvom Skutok sa deje

Beseda s názvom Skutok sa deje

Streda 25. 10. 2017 | 15:30 hod.  (Právnická fakulta)

a výstava karikatúr na tému KORUPCIA

23OktóberKORUPCIA - výstava karikatúr svetových umelcov + BESEDA

KORUPCIA - výstava karikatúr svetových umelcov + BESEDA

Pondelok 23. 10. 2017 | 00:00 hod. do 25. 10. 2017 | 00:00 hod.  (Právnická fakulta)

Na prízemí Právnickej fakulty UMB bude prebiehať výstava karikatúr svetových umelcov na tému korupcie.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici