Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Cantus Choralis Slovaca 2016

Začiatok (dátum, čas): 19. 10. 2016, 8:00
Koniec (dátum, čas): 22. 10. 2016, 14:00
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta

12. medzinárodné sympózium o zborovom speve

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry

usporiada

12. medzinárodné sympózium o zborovom speve

CANTUS CHORALIS SLOVACA 2016

pod záštitou rektora UMB, doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

 

 

CANTUS CHORALIS SLOVACA - 12. medzinárodné sympózium o zborovom speve konané v rámci Roka slovenskej hudby


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici