Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Arteterapia medzi tichom a nádejou

Začiatok (dátum, čas): 22. 1. 2021, 8:00
Koniec (dátum, čas): 22. 1. 2021, 15:30
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta

online konferencia

Asociácia slovenských arteterapeutov v spolupráci s PF UMB Banská Bystrica, PF UK v Bratislave a o.z. Terra Therapeutica organizuje prvýkrát online arteterapeutickú konferenciu so zaujímavými prednášajúcimi.

Viac informácií tu: http://art-therapy.sk/2021/01/19/online-konferencia-arteterapia-medzi-tichom-a-nadejou/

 

Arteterapia medzi tichom a nádejou

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici