Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Otvorenie akademického roka 2020/2021

Začiatok (dátum, čas): 22. 9. 2020, 10:00
Koniec (dátum, čas): 23. 9. 2020, 10:00
Usporiadateľ: Rektorát
WWW: bit.ly/UMBotvorenieAR2020_2021

sledujte

Tradičná slávnosť, netradičným spôsobom

Po prvýkrát v histórii Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

...kdekoľvek...

pritom všetci spolu

 

http://bit.ly/UMBotvorenieAR2020_2021

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici