Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Online seriál V. NEZABIJEŠ

Začiatok (dátum, čas): 4. 11. 2020, 17:00
Koniec (dátum, čas): 16. 12. 2020, 19:00
Usporiadateľ: Právnická fakulta

Trestné právo a kriminalistika vo vybraných prípadoch Slovenska

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na online sériu najväčších kriminálnych prípadov v histórii Slovenska pod názvom „V. NEZABIJEŠ - Trestné právo a kriminalistika vo vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska".

Jednotlivými prípadmi Vás prevedie bývalý generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko – expertíznych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., ktorý je v súčasnosti členom Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Každý diel sa zaoberá stručnou charakteristikou skutku v miestnych a časových súvislostiach, trestnoprávnou kvalifikáciou, osobitosťami vyšetrovania a dokazovania, trestami uloženými súdom a možnosťami resocializácie páchateľov. Samozrejme, priestor bude vymedzený aj na otázky auditória k jednotlivým prípadom a diskusiu.

Každé stretnutie prebieha prostredníctvom aplikácie MS Teams vždy v stredu od 17:00 hod. do 18:00 hod. počas celého zimného semestra.

  • 04.11.2020 – Leopoldovská vzbura väzňov – 28.03.1990
  • 11.11.2020 – Krvavý útek z väznice v Leopoldove – Polgári a spol.
  • 18.11.2020 – Sériový vrah žien – Jozef Slovák
  • 25.11.2020 – Rozparovač z Horehronia – Štefan Svitek
  • 02.12.2020 – Nenapraviteľný – Štefan Mlynarovič
  • 09.12.2020 – Vyvraždená rodina – Jaroslav Garaj
  • 16.12.2020 – Dvojnásobná vrahyňa odsúdená na smrť – Irena Čubírková

Všetky uplynulé prednášky nájdete aj vo forme podcastov vo svojich podcastových aplikáciách alebo na youtube kanály PrF UMB, prípadne prostredníctvom webu: https://www.prf.umb.sk/online-pravne-prednasky/online-serial-v-nezabijes-trestne-pravo-a-kriminalistika-vo-vybranych-pripadoch-slovenska.html

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici