https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Kalendár udalostí - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Olympijský deň

Začiatok (dátum, čas): 23. 6. 2017, 10:00
Koniec (dátum, čas): 23. 6. 2017, 13:00
Usporiadateľ: Filozofická fakulta

Olympijský deň

Katedra telesnej výchovy a športu sa skladá z oddelenia odboru telesnej výchovy a všeobecnej telesnej výchovy a je súčasťou Filozofickej fakulty UMB. Katedra realizuje štúdium v rámci študijných odborov šport, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a telesná výchova (bakalárske a magisterské formy).

Popis stanovišťa:

Budete si môcť vyskúšať cvičenie na tréningových pomôckach, ktorými rozvíjajú svoje pohybové schopnosti profesionálni športovci. K dispozícii budú tiež diagnostické zariadenia, pomocou ktorých je možné zistiť úroveň explozívnej sily dolných končatín či stabilitu postoja. K dispozícii bude aj meranie telesného zloženia, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou nielen diagnostík profesionálnych športovcov, ale dôležitú úlohu zohráva aj v rámci bežnej zdravotnej starostlivosti. Veríme, že prezentáciou ponúkaných aktivít vo vás vyvoláme väčší záujem o šport a vedecký prístup k monitorovaniu a zvyšovaniu športovej a pohybovej výkonnosti a zároveň vás motivujeme k rôznym pohybovým aktivitám a starostlivosti o svoje zdravie.

Olympijský deň