Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


O dobrovoľníctve v meste Banská Bystrica a Banskobystrickom kraji

Začiatok (dátum, čas): 21. 3. 2016, 14:00
Koniec (dátum, čas): 21. 3. 2016, 18:00

Diskusia Centra dobrovoľníctva a Katedry sociálnej práce PF UMB

Pozývame Vás za okrúhly stôl diskutovať

O dobrovoľníctve v Banskej Bystrici a Banskobystrickom kraji

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici