Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Nový autorský zákon a jeho aplikácia v podmienkach vysokých škôl

Začiatok (dátum, čas): 22. 3. 2016, 14:00
Koniec (dátum, čas): 23. 3. 2016, 15:30
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica

Prednáška Univerzitnej knižnice

Prednáška Nový autorský zákon a jeho aplikácia v podmienkach vysokých škôl sa uskutoční v Právnickej študovni UK UMB na Komenského ulici 20 v Banskej Bystrici.

Nový autorský zákon a jeho aplikácia v podmienkach vysokých škôl

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici