Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Novoročný koncert speváckeho zboru Mladosť

Začiatok (dátum, čas): 14. 1. 2016, 17:30
Koniec (dátum, čas): 14. 1. 2016, 19:00
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta

Pozývame vás na novoročný koncert speváckeho zboru Mladosť v rímskokatolíckom kostole sv. Michala archanjela v Banskej Bystrici.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici