Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Motivácia - ako sa nakopnúť

Začiatok (dátum, čas): 20. 3. 2018, 15:25
Koniec (dátum, čas): 20. 3. 2018, 17:00
Miesto: Učebňa č. 9, EF UMB, Cesta na amfiteáter 1
Usporiadateľ: Rektorát

Workshop


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici