Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mladý Európan 2018

Začiatok (dátum, čas): 27. 3. 2018, 9:30
Koniec (dátum, čas): 27. 3. 2018, 13:00
Miesto: Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Mesto: Banská Bystrica

Usporiadateľ: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Informačné centrum Europe Direct Lučenec, mesto Lučenec, Univerzitná knižnica UMB

Regionálne kolo 13. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže „Mladý Európan 2018" venovanej študentom druhých a/alebo tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Obsahové zameranie súťaže zahŕňa aktuálne informácie o problematikách Európskej únie, jej inštitúciách, legislatíve, politikách a programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch.

Mladý Európan 2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici