Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mesiac kariéry a osobného rozvoja

Začiatok (dátum, čas): 27. 2. 2018, 14:00
Koniec (dátum, čas): 27. 3. 2018, 14:30
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Usporiadateľ: Rektorát

Pozývame Vás na podujatia a workshopy venované Vašej kariére a Vášmu osobnému rozvoju.

Mesiac kariéry a osobného rozvoja

Kontakt

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici