Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Medzinárodná vedecká konferencia na pôde Pedagogickej fakulty UMB

Začiatok (dátum, čas): 21. 9. 2017, 0:00
Koniec (dátum, čas): 22. 9. 2017, 0:00
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Zameranie: pedagogické a ucitelské

PREVENCIA AGRESIE V KONTEXTE MENTÁLNEHO ZDRAVIA

V dňoch 21. a 22. septembra 2017 sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Prevencia agresie v kontexte mentálneho zdravia, ktorú organizujú Asociácia školskej psychológie a Katedra psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Program konferencie je uvedený v prílohe.

 

 

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici