Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Medzinárodná doktorandská konferencia

Začiatok (dátum, čas): 8. 6. 2018, 8:00
Koniec (dátum, čas): 9. 6. 2018, 20:00
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Kategória: Konferencia medzinárodná (v zahraničí mimo ČR)

Katovice, Poľsko

Inštitút histórie Sliezskej univerzity v Katoviciach, Katedra histórie Ostravskej univerzity v Ostrave a Katedra histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici organizuju v dnoch 8. 9. júna 2018 v Katoviciach medzinárodnú doktorandskú konferenciu. Z našej katedry sa jej zúčastnia dvaja doktorandi  Mgr. Marek Oravec a Mgr. Lukáš Volentier. Gestorom podujatia za slovenskú stranu je PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., vedúci katedry.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici