Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


M. R. Štefánik a 100 rokov od vzniku Československej republiky

Začiatok (dátum, čas): 23. 10. 2018, 10:40
Koniec (dátum, čas): 23. 10. 2018, 12:40
Miesto: Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Mesto: Banská Bystrica

Prednáška

V slovenských dejinách sa často viažu historické medzníky, fakty a udalosti k magickému číslu osem.

Prednáška Jozefa Banáša, autora knihy Prebijem sa! Štefánik, sa dotkne života významného politika a Slováka v súvislosti s jedným z najvýznamnejších "osmičkových" rokov viažucich sa na spoločné dejiny Čechov a Slovákov, na rok 1918, rok vzniku spoločného štátu.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici