Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Klub KritiKo: Máme na viac než si myslíme. A čo s tým má spoločné Klub KritiKo?

Začiatok (dátum, čas): 25. 11. 2021, 16:00
Koniec (dátum, čas): 25. 11. 2021, 17:00
Usporiadateľ: Kariérne centrum UMB

Rozhovory a diskusie v klube kritického myslenia, koučovania a osobného rozvoja.

Klub KritiKo” Klub kritického myslenia, koučovania a osobného rozvoja

Cieľ Klubu KritiKo?

Pomôcť orientovať sa a pochopiť komplikovaný svet okolo nás cez rozvoj rôznych zručností kritického myslenia ako aj využívaním princípov koučovania.

Čo ponúka Klub KritiKo?

Priestor na diskusiu, debatu, možno aj konfrontáciu, výmenu skúseností a poznatkov. Takéto formy interakcie sú tvorivé, neformálne – strierajú sa role učiteľa a študenta, témy môže navrhnúť ktokoľvek. Niekedy budú pozvané/í aj odborníčky/ci z praxe, uznávaní experti a expertky z domáceho aj medzinárodného prostredia, ktorí pomôžu sa zorientovať v náročných témach a pochopiť súvislosti.

Pre koho je vhodný?

Pre každého, kto sa zaujíma o hodnotové celospoločenské témy a súhlasí, že spoločnou diskusiou sa veľa dozvieme, formujeme vlastný postoj a názor.

Prečo je dôležité rozvíjať kritické myslenie?

Kritické myslenie je spoločenské myslenie. Názory, myšlienky sú vylepšované a testované, keď sa o ne podelíme s inými osobami, keď diskutujeme, (ne)súhlasíme, podávame a prijímame myšlienky druhých. Zapájame sa tak do procesu prehlbovania vlastných schopností a ďalšieho vlastného rozvoja.

Čo je obsahom klubu?

Pravidelné on-line stretnutia zamerané na rozvoj prierezových kompetencií a interpersonálnych zručností prostredníctvom voľnej diskusie a rozhovorov na rôzne aktuálne témy. Počas nich reflektujeme na súčasné výzvy, vedieme diskusie o celospoločenských témach, ktoré nám pomôžu sa lepšie orientovať v množstve informácii. Zároveň zdieľame vlastné chápanie lokálneho ale aj globálneho diania a formujeme si nové poznanie, vlastný rozvoj a názory.

Kedy sa bude konať? každý štvrtok o štvrtej  16:00 hod. (trvanie 1 hodiny)

Forma: on-line cez MSTeams.

 


 Viac informácií nájdete: link na web stránku


 

Program Klubu KritiKo od 25. 11 do 16. 12. 2021

Klub KritiKo: Máme na viac než si myslíme. A čo s tým má spoločné Klub KritiKo?

Program Klubu KritiKo od 25. 11 do 16. 12. 2021

Klub KritiKo.pdf (104 KB)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici