Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Jar v nemeckom jazyku 2019

Začiatok (dátum, čas): 3. 4. 2019, 18:30
Koniec (dátum, čas): 11. 4. 2019, 21:00
Miesto: Art Club, Námestie Š. Moyzesa 17
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Mesto: Banská Bystrica

Pozvánka Katedry jazykovej komunikácie Ekonomickej fakulty UMB

Ste srdečne vítaní!


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici