Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


I. MEDZINÁRODNÉ KARPATSKÉ SYMPÓZIUM

Začiatok (dátum, čas): 27. 9. 2017, 10:00
Koniec (dátum, čas): 28. 10. 2017, 18:00
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Kategória: Sympózium medzinárodné (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Zameranie: filozofické a humanitné

"Lemkovia, Bojkovia, Huculi, Rusíni – dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra VI"

1. medzinárodné karpatské sympózium k 70. výročiu presídlenia Rusínov a Ukrajincov zo Slovenska do ZSSR a akcie „Visla" v Poľsku v roku 1947


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici