Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov

Začiatok (dátum, čas): 21. 11. 2018, 0:00
Koniec (dátum, čas): 23. 11. 2018, 0:00
Miesto: horský hotel Šachtička
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Hostiteľ: Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV
Mesto: Banská Bystrica
Poplatok: 30,- €
XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov

XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov

Kontaktná osoba: Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na XXVII. KOLOKVIUM MLADÝCH JAZYKOVEDCOV, ktoré sa uskutoční 21. – 23. novembra 2018 v konferenčných priestoroch horského hotela Šachtička v Banskej Bystrici. 

Slovak Linguistic Society at Ľ. Štúr Institute of Linguistics of the SAS, Ľ. Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy of Sciences, Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Arts, Department of Slovak Language and Communication invite you to the 27th COLLOQUIUM OF YOUNG LINGUISTS which will take place on 21-23 November 2018 in the conference facilities of Hotel Šachtička in Banská Bystrica.

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/veda-a-vyskum/konferencie/xxvii-kolokvium-mladych-jazykovedcov.html

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici