https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Kalendár udalostí - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

SYNCHRÓNNE A DIACHRÓNNE KONTEXTY JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE

Začiatok (dátum, čas): 17. 9. 2015, 0:00
Koniec (dátum, čas): 18. 9. 2015, 23:59
Miesto: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Kategória: Konferencia medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Poplatok: 50,- €
SYNCHRÓNNE A DIACHRÓNNE KONTEXTY JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE

9. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii (2015)

Kontaktná osoba: Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Konferenčné motívy a rokovacie okruhy 

  1. Metodológia v jazyku a komunikácii
  2. Sociolingvistika, komunikácia, komunikačné sféry a komunikačné situácie
  3. Slavistika, európske jazyky, jazykové kontakty, translačná komunikácia
  4. Diachrónna komunikácia a lingvistika

Prihlášky prijímame najneskôr do 20. 4. 2015 na e-mailovej adrese pavol.odalos@umb.sk – kontaktná osoba Pavol Odaloš.

Konferenčný poplatok 50,- € je určený na vydanie konferenčného zborníka. Poplatok sa uhrádza prostredníctvom bezhotovostného platobného styku.

Ubytovanie, stravovanie a cestovné si hradia účastníci konferencie. Informácie o ubytovacích a stravovacích možnostiach, resp. o spôsobe uhradenia konferenčného poplatku, pošleme účastníkom s prijatým príspevkom v ďalšom obežníku.

Na stretnutie s Vami v Banskej Bystrici sa tešia organizátori konferencie:
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
doc. PhDr. Jana Klincková, PhD.
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Organizátori si vyhradzujú právo zvážiť ne/prijatie príspevku.