Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Spoznávajte krajinu Vášho štúdia

Začiatok (dátum, čas): 15. 10. 2016, 7:30
Koniec (dátum, čas): 15. 10. 2016, 0:00
Usporiadateľ: Filozofická fakulta

Výlet pre zahraničných študentov

FF UMB v spolupráci s IC - CENTRE organizuje pre zahraničných študentov Filozofickej fakulty UMB výlet do Vysokých Tatier.

Spoznávajte krajinu Vášho štúdia

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici