Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Začiatok (dátum, čas): 14. 11. 2017, 14:35
Koniec (dátum, čas): 14. 11. 2017, 16:05
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
WWW: www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/slovenska-jazykovedna-spolocnost/
Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Pozvanie na stretnutie v pobočke SJS 14. novembra 2017

Kontaktná osoba: Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici

a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB

pozývajú kolegyne a kolegov, študentky a študentov fakulty a univerzity

na siedme stretnutie v akademickom roku 2017/18 dňa 14. novembra 2017.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici