Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prednáška prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc.

Začiatok (dátum, čas): 28. 3. 2018, 9:05
Koniec (dátum, čas): 28. 3. 2018, 11:20
Miesto: Vzdelávacie centrum Mateja Bela
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Mesto: Tajovského 51, Banská Bystrica
Kategória: Prednášky

na tému Prečo sa Československo dvakrát rozpadlo?

Plagát podujatia

Prednáška prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc.

Plagát podujatia

plagát.pdf (221 KB)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici